Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86
L.p. Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawstwo
1 Zofia Chowaniec Historia, Dyrektor szkoły  
2 Budyn Katarzyna Język polski, Zastępca Dyrektora VIII b 
3 ks. Filipek Sławomir Religia  
4 Filipiak Bożena Przyroda/geografia/świetlica  VIII a
5 Klamerus Izabela Język niemiecki/świetlica  
6 Kowalczyk Marta Edukacja wczesnoszkolna II a
7 Krzos Jadwiga Matematyka VII b
8 Kuć Jacek Historia/wos/wdż  
9 Łukaszczyk Rafał Fizyka/informatyka/technika V b
10 Majerczyk Anna Język angielski  
11 Miedźwiecka Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna/logopeda III b
12 Remisz Paulina Nauczyciel wspomagający IV b
13 Ryś Renata Język polski  
14 Rzadkosz Ewelina Język polski IV b
15 Sieczka Renata Edukacja wczesnoszkolna I a
16 Surdy Lidia Religia  
17 Skupień Anna Język angielski VII a
18 Stołowska Katarzyna Bibliotekarz  
19 Styrczula Elżbieta Psycholog  
20 Tragarz Michał wf/edb  
21 Tragarz Renata Biologia/wf VI
22 Worwa Ewa Chemia  
23 Zielińska Aleksandra Matematyka/świetlica V a
24 Zięba - Jasińska Laura Edukacja wczesnoszkolna/świetlica III a
25 Czernik Dawid Muzyka  
26 Jakubiec - Szarek Sabina Nauczyciel wspomagający  
27 Sosińska Marta Edukacja wczesnoszkolna I b
28 Szaflarska Beata Plastyka  
29 Trzebunia Jowita Edukacja wczesnoszkolna II b