Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków do stołówki Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie , Poronin, ul. Piłsudskiego 34.

POBIERZ