Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86

W życiu szkolnym jest dużo dni pełnych pracy i wysiłku, są też dni świąteczne, ważne, uroczyste, dające chwile wielkiej radości, wzruszenia, które z pewnością przejdą na karty szkolnej kroniki.

I właśnie takim przyjemnym akcentem był dzień 12 października 2022 r. Z ogromną dumą i radością informujemy, że tego dnia w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. To zaszczytne odznaczenie oficjalnie otrzymali z rąk Pani Barbary Nowak - Małopolskiej Kurator Oświaty: Pani Zofia Chowaniec oraz Pan Jacek Kuć. Prosimy, by przyjęli Państwo słowa najwyższego uznania i serdeczne gratulacje od całej społeczności szkolnej z okazji otrzymania tak prestiżowego wyróżnienia.
Państwa mądrość, pasja, w parze z talentem i ogromnym zaangażowaniem rozsławia naszą szkołę i przynosi chlubę na arenie krajowej.
Raz jeszcze ciesząc się i gratulując nagrody, życzymy wszelkiej pomyślności, by Państwa praca była źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego docenienia, a także wielu, kolejnych wybitnych dokonań!