Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86

Nasza szkoła bierze udział projekcie realizowanym przez Gminę Poronin „Już pływam” w ramach którego 30 uczniów z naszej szkoły uczęszcza na kurs nauki pływania. Zajęcia prowadzone są w Termach Szaflary przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. Realizacja projektu zakłada nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, promowanie pływania jako formy aktywnego i rozważnego spędzenia czasu wolnego oraz stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Małopolska